Przypisy

1.↑ 1,0 1,1 Kontrowersje wokół bitwy warszawskiej (pl). Mówią Wieki. [dostęp 1 marca 2007].
2.↑ Twórcą tego sformułowania był Stanisław Stroński, który 14 sierpnia 1920 przypomniał podobnie tragiczne położenie Francji w czasie I wojny światowej we wrześniu 1914, kiedy to nieoczekiwane odrzucenie wojsk niemieckich z przedpola Paryża nazwano cudem nad Marną. Pierwszy raz w debacie publicznej użył je Wincenty Witos i było ono chętnie podnoszone przez politycznych przeciwników Piłsudskiego, kwestionujących zasługi marszałka w przygotowaniu i przeprowadzeniu tej operacji. Przy tym wszystkim sformułowanie to nabrało konotacji religijnej, ponieważ wojska polskie pokonały Rosjan 15 sierpnia, w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej.
3.↑ M. Ścieżyński, "Radiotelegrafista jako źródło wiadomości o nieprzyjacielu", Przemyśl 1928, cyt. za A. Pepłoński, "Wywiad w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920", Warszawa 1999, s.227.
4.↑ A. Piłsudska, Wspomnienia, Warszawa 2004. M. Rataj, Pamiętniki, Warszawa 1965. M. Kycia, Notatki z pamiętnika, Londyn 1970. W. Witos,Moje wspomnienia, Warszawa 1990
Patronaty

Copyright