Kalendarium wydarzeń

1919
14 lutego - walki pomiędzy siłami polskimi i bolszewickimi w Mostach nad Niemnem. Rozpoczęcie wojny.
21 kwietnia - zdobycie Wilna przez Polaków
9 sierpnia - zdobycie Mińska przez Polaków
29 sierpnia - zdobycie przez siły polskie Bobrujska
11 września - zdobycie Borysowa przez Polaków
22 września - wkroczenie polskiej armii do Połocka

1920
styczeń - Armia Czerwona formuje 700 tysięczne siły nad Berezyną
3 stycznia - siły polsko - łotewskie zdobywają Dynenburg
25 kwietnia - 8 maja ofensywa wojsk polskich i ukraińskich na Ukrainie - wyprawa kijowska. Zdobycie Kijowa.
5 czerwca - przełamanie frontu polskiego na Ukrainie przez Armię Konną Budionnego
4 lipca - rozpoczęcie generalnej ofensywy Armii Czerwonej na Białorusi. Przełamanie polskiego frontu.
sierpień - obrona Lwowa
pięć armii rosyjskich zbliża się do okolic Warszawy
brak bolszewickiej zgody na linię graniczną zaproponowaną przez Brytyjczyków (tzw. Linia Curzona)
Wielka Brytania odmawia pomocy Polsce
niemieccy dokerzy w Gdańsku i czescy kolejarze w Brnie opóźniają dostawy dla Polski
10 sierpnia Wisłę przekraczają Kozacy Gaj Chana
13 sierpnia armia rosyjska pod wodzą Michaiła Tuchaczewskiego uderza na Warszawę
15 sierpnia zwycięska bitwa pod Radzyminem, Rosjanie rezygnują ze zdobywania Warszawy z marszu (bitwa warszawska)
odparcie pierwszego ataku na przyczółek mostu na Wiśle
zatrzymanie wojsk rosyjskich nad Wkrą przez Piątą Armię pod dowództwem Władysława Sikorskiego
16 sierpnia polska kontrofensywa przedziera się przez tyły armii Tuchaczewskiego nad Wieprzem
17 sierpnia - bitwa pod Zadwórzem na przedpolach Lwowa
18 sierpnia - otoczenie armii Tuchaczewskiego
31 sierpnia - okrążenie armii Budionnego (pod Komarowem)
koniec miesiąca - stabilizacja frontu nad Niemnem
16 września - bitwa pod Dytiatynem (niedaleko Halicza)
22 września - początek ofensywy polskiej nad Niemnem
25 września - zdobycie Grodna
28 września - opanowanie Lidy
12 października - zdobycie Mołodeczna
12 października - zdobycie Mińska
12 października - podpisanie rozejmu
18 października - wejście w życie rozejmu 1921
18 marca - podpisanie traktatu pokojowego w Rydze
Patronaty

Copyright