Bibliografia

1. Józef Piłsudski: Rok 1920 w Pisma zbiorowe. Warszawa 1937, reprint : Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1991, ISBN 83-03-03059-0.
2. Bitwa Warszawska 13-28 VIII 1920. Dokumenty operacyjne. Część II (17-28 VIII), praca zbiorowa, ISBN 83-86678-37-2.
3. Edgar Vincent D'Abernon: The Eighteenth Decisive Battle of the World, Warsaw 1920. Hyperion Press, Westport Conn 1977. ISBN 0-88355-429-1. wyd. polskie "Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata"
4. Norman Davies, God’s Playground. A History of Poland. Bd 1. The Origins to 1795; Bd 2. 1795 to the Present. Oxford University Press, Oxford 2005. ISBN 0-19-925339-0, ISBN 0-19-925340-4.
5. Norman Davies, White Eagle, Red Star, the Polish-Soviet War, 1919–20. Pimlico, London 2003. ISBN 0-7126-0694-7., wyd. polskie Orzeł Biały, Czerwona Gwiazda, Kraków 1998 ISBN 83-7006-741-7
6. Marian Kamil Dziewanowski, Joseph Pilsudski: a European federalist,1918-1922, Hoover Institution Press, Stanford, Calif., 1969 , ISBN 0-8179-1791-8
7. John Frederick Charles Fuller, The Decisive Battles of the Western World. Eyre & Spottiswoode, London 1954, Cassell, London 2001. ISBN 0-304-35868-1.
8. Jeremy Keenan, The Pole: the Heroic Life of Józef Piłsudski. Duckworth, London 2004. ISBN 0-7156-3210-8.
9. Titus Komarnicki "Rebirth of The Polish Republic", London 1957, Wyd. Heinemann;
10. Marian Kukiel, Bitwa Warszawska, Polski Instytut Wydawniczy, 2005, ISBN 83-89700-36-0.
11. Marian Kukiel Moja wojaczka na Ukrainie, wiosna 1920 : dziennik oficera Sztabu Generalnego ; wstęp i oprac. Janusz Zuziak. Warszawa 1995 : Wojskowy Instytut Historyczny ; Pruszków : "Ajaks", 1995 ISBN 83-85621-74-1
12. Tadeusz Kutrzeba Wyprawa kijowska Warszawa 1937
13. Grzegorz Nowik Zanim złamano Enigmę: Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918–1920. Wojskowe Biuro Badań Historycznych. Warszawa 2004, wyd. Oficyna Wydawnicza RYTM ISBN 83-7399-099-2
14. Znaczenie i zakres deszyfracji depesz bolszewickich w latach 1919-1920 - wywiad z Grzegorzem Nowikiem Gazeta Wyborcza 7.08.2005
15. Richard Pipes: Russia under the Bolshevik Regime. Random House, New York 1994. ISBN 0-394-50242-6., wyd polskie Rosja bolszewików Warszawa 2005 ISBN 83-89656-15-9
16. Władysław Pobóg-Malinowski: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945 . t. 2, cz. 1. Londyn 1956
17. Robert Potocki Idea restytucji Ukraińskiej Republiki Ludowej (1920-1939) Wydawnictwo: INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ, Lublin 1999 ; ISBN 83-85854-46-0, rozdziały ksiązki dotyczące wojny 1920 i planów strategicznych tworzenia armii URL w latach trzydziestych:[1] ;
18. Marek Tarczyński, Bitwa Warszawska 1920, Wyd. Rytm, 1996, ISBN 83-86678-37-2.
19. Michaił Tuchaczewski "Pochód za Wisłę", Warszawa 1937 (w: Józef Piłsudski "Pisma zbiorowe" t. 7. "Rok 1920", aneks)
20. Piotr Wandycz Soviet-Polish Relations, 1917-1921 , Cambridge Mass. 1969 Wyd. Harvard University Press, ISBN 0-674-82780-5;
21. Richard M. Watt, Bitter Glory, Poland and Its Fate, 1918-1939. Hippocrene Books, New York 1998. ISBN 0-7818-0673-9.
22. "O problemie jeńców wojny polsko - bolszewickiej: Niezawisimaja Gazeta", w: Biuletyn codzienny, nr 209 (2244), 30.10.2000, Departament Systemu Informacji MSZ.
Patronaty

Copyright