Polacy

Armiom sowieckim Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego przeciwstawiło siły zgrupowane w sześciu armiach i formacje dozorujące Wisłę od Torunia do Wyszogrodu (20 Dywizja Piechoty - dawna 2 Dywizja Litewsko-Białoruska) oraz bataliony zapasowe i ochotnicze.

Foto
.


Siły polskie podzielone zostały na trzy fronty:

Front Północny, pod wodzą generała Józefa Hallera w składzie:

1.5 Armia generała Władysława Sikorskiego broniąca odcinka na północ od Warszawy na rubieży rzeki Wkry
2.1 Armia generała Franciszka Latinika broniąca przedmościa Warszawy na odcinku od Zegrza do Karczewa
3.2 Armia generała Bolesława Roji broniła przepraw na Wiśle po stronie zachodniej na odcinku od Karczewa do Dęblina
Front Środkowy dowodzony przez generała Edwarda Rydza-Śmigłego

1.4 Armia dowodzona przez generała Leonarda Skierskiego skoncentrowała się w rejonie Dęblin - Kock
2.3 Armia generała Zygmunta Zielińskiego rozwinięta została od Kocka w kierunku wschodnim do Brodów
Front Południowy pod dowództwem gen. Wacława Iwaszkiewicza (obsadził odcinek od Brodów do granicy rumuńskiej)

1.6 Armia gen. Władysława Jędrzejewskiego
2.Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej gen. Mychajła Omelianowicza-Pawlenki
Strona polska posiadała do dyspozycji 29 dywizji piechoty, w tym jedną ochotnicza i jedną ukraińską oraz trzy dywizje kawalerii.

W ostatnich dniach działań odwrotowych w toku walk obronnych na przedpolach Warszawy utworzone zostały w rejonie rzeki Wieprz dwie grupy uderzeniowe podporządkowane osobiście marsz. Józefowi Piłsudskiemu.

W ich skład weszły trzy dywizje z 4 Armii:

1.4 Dywizja Piechoty generała Daniela Konarzewskiego
2.16 Dywizja Piechoty pułkownika Aleksandra Ładosia
3.21 Dywizja Piechoty Górskiej generała Andrzeja Galicy
oraz dwie dywizje z 3 Armii

1.1 Dywizja Piechoty Legionów pułkownika Stefana Dąb-Biernackiego
2.3 Dywizja Piechoty Legionów generała Leona Berbeckiego i IV Brygada Kawalerii płk. Feliksa Jaworskiego.
Pierwsza grupa uderzeniowa ześrodkowała się w rejonie Dęblina, Przy tej grupie (przy 4 Dywizji generała Daniela Konarzewskiego) umieścił swoje stanowisko dowodzenia sam Marszałek. Obok, przy 16 Dywizji, generał Skierski. Generał Edward Rydz-Śmigły stanął przy 1 Dywizji Piechoty Legionów. Dowódcy najwyższego szczebla znaleźli się przy dywizjach przede wszystkim po to by w ten sposób podnieść morale wojska, ugruntować wiarę w powodzenie operacji.

Foto
ks. Ignacy Jan Skorupka
Foto
Józef Piłsudski
Foto
Tadeusz Rozwadowski
Foto
Edward Rydz-Śmigły
Foto
Kazimierz Sosnkowski
Foto
Józef Haller
Foto
Bolesław Roja
Foto
Franciszek Latinik
Foto
Władysław Sikorski
Foto
Leonard Skierski
Patronaty

Copyright