PUBLIKACJE

Publikacje o Bitwie Warszawskiej 1920 r. na terenie obecnego powiatu wołomińskiego:B. Waligóra, Bój pod Ossowem i Leśniakowizną w dniu 14 sierpnia 1920, Warszawa 1990.
*Pierwodruk tekstu opublikowano w zeszycie 12. "Przeglądu Piechoty" w 1932 roku opisujący szczegóły bitwy.


J. Czarski, M. Hornung, K. Oksiuta (red.), 70-lecie Bitwy Warszawskiej. Notatnik Historyczny. Numer specjalny. Sierpień 1990, Wołomin 1990.
* Numer zawiera artykuły historyczno - analityczne, dokumenty historyczne, przegląd prasy warszawskiej z sierpnia 1920 r., analizuje echa sporów wokół Bitwy Warszawskiej.


Miejsca Pamięci Narodowej związane z Bitwą Warszawską w sierpniu 1920 roku. Przewodnik poprzedzony zarysem działań wojennych na przedpolu warszawskim, Kobyłka 1995.
* Opis tras zwiedzania miejsc pamięci: 1. Ossów (mauzoleum poległych żołnierzy polskich w Ossowie w 1920 r., pomnik ks. Skorupki) - Kobyłka (cmentarz z kwaterą, w której spoczywają żołnierze 47 pułku piechoty kresowej); 2. Wólka Radzymińska (pomnik poświęcony kpt. Stefanowi Pogonowskiemu i kpt. Benedyktowi Pęczkowskiemu); 3. Radzymin Cmentarz Poległych (zbiorowe mogiły żołnierzy polskich poległych w bojach o Radzymin w sierpniu 1920 r.); 4. Warszawa - cmentarz wojskowy (pomnik i groby ponad 2400 anonimowych żołnierzy wojny polsko-sowieckiej 1920 r.).


Władysław Kolatorski, Jan Wnuk, Bitwa pod Radzyminem 1920, Towarzystwo Przyjaciół Radzymina 1995, ss. 116.
* Książka opisuje bitwy pod Wólką Radzymińską, Ossowem, o Mokre, przedrukowuje wspomnienia uczestników bitew, szkicuje sylwetki wybitnych dowódców, a także opinie, tradycje związane z bitwą i upamiętnione miejsca. Ubogacona jest mapami i historycznymi fotografiami.


Foto
.
Jan Wnuk, Radzymin na drodze Ojca Świętego, Radzymin 1999, ss. 75.
*Publikacja ma na celu podkreślenie znaczenia wizyty Ojca Świętego w Radzyminie na tle opisanych w książce dziejów miasta, radzymińskiej kolegiaty oraz losów mieszkańców, które wyrażają się w tutejszych miejscach pamięci. Książka zawiera archiwalne fotografie.

Foto
.
Leszek Podhorodecki, Cud nad Wisłą. Ossów 1920-2000, Wołomin 2000.
* "Bitwa pod Leśniakowizną i Ossowem stanowiła jedno z najważniejszych wydarzeń XX wieku na terenie dzisiejszej gminy Wołomin. Chociaż stanowiła faktycznie niewielką potyczkę, w której zaangażowanych po obu stronach było tylko nieco ponad 2 tysiące żołnierzy, to jednak przyniosła pierwsze na przedpolu Warszawy zwycięstwo Polakom, odniesione po całej serii niepowodzeń militarnych w wojnie polsko-bolszewickiej. (...) Następnego dnia, 15 sierpnia, nastąpił przełom w wojnie" [Z przedmowy]. Książka jest opisem bitwy i wielu historycznych późniejszych wydarzeń na jej miejscu.Foto
.
Stanisław Helsztyński, Bohater Warszawy. Ksiądz kapelan Ignacy Skorupka (1893-1920), Wołomin 2001, ss. 53.
* Opis życia ks. Ignacego Skorupki, poszerzony o opisy wydarzeń historycznych, w których uczestniczył, szczególnie Bitwy pod Ossowem.Foto
.
Towarzystwo Przyjaciół Radzymina, Kpt. S. Pogonowski. Bohater wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, Radzymin 2001, ss. 68.
*Publikacja zawiera przedruk fragmentów książki "Bohater Radzymina" dr. filozofii i dr. praw Jerzego Pogonowskiego z 1934 r., przemówienie ks. dr. Jana Bączka wygłoszone w 1929 r. na uroczystości poświęcenia pomnika bohatera, a także m. in. Jana Wnuka opis bitwy pod Wólką Radzymińską oraz dzieje 28 Pułku Strzelców Kaniowskich.
Foto
.
Jan Wnuk, Zbigniew Michalski, Wielkie dni Radzymina, Radzymin 2002, ss. 48.
*W folderze, obok opisów najważniejszych dla miasta wydarzeń od powstania w 1475 r. po wizytę Ojca Świętego w 1999 r., znalazł się bogaty zbiór fotografii archiwalnych i współczesnych dający obraz miejsca i życia tutejszej społeczności.Foto
.
Jan Wnuk, Ziemia Norwida i Cudu nad Wisłą. Przewodnik po Powiecie Wołomińskim, Wołomin 2003, ss. 182.
*Historia regionu, sylwetki zasłużonych postaci historycznych, archiwalne fotografie, opisy zabytków architektury, parków, pomników przyrody, opis geograficzno-przyrodniczy, życie kulturalne, szlaki turystyczne. Wydano jako element cyklu BIBLIOTEKA STAROSTWA WOŁOMIŃSKIEGO.


Foto
.
Jan Wnuk, Radzymin Cud nad Wisłą 1920, Radzymin 2005.
* Książka wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Radzymina. Zawiera opis bitwy o miasto, bohaterów walk, żołnierskie wspomnienia, relacje świadków wydarzeń, rozkazy i meldunki, fragmenty dzieł literackich i utwory poetyckie.
Patronaty

Copyright