Uroczystości 95. rocznicy Bitwy Warszawskiej w dniu 15 sierpnia w Ossowie

Ikona
(Zam: 18.08.2015 r., godz. 13.20)

Główne uroczystości z okazji 95. rocznicy bitwy Warszawskiej w Ossowie, które odbyły się 15 sierpnia, zgromadziły kilka tysięcy osób. Uczestniczyli w nich duchowni, przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, samorządowcy i delegacje wielu środowisk.

Tradycyjnie obchody w Ossowie rozpoczęły się modlitwą przy krzyżu upamiętniającym ks. Ignacego Skorupkę, który poległ w bitwie z bolszewikami. Następnie w asyście orkiestry wojskowej z Dęblina i kompanii honorowe z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej z Wesołej złożono kwiaty przy pomniku kapelana żołnierzy z 1920 roku. Przed mszą św. na Polanie Dębów Pamięci odsłonięto popiersia Stefana Melaka i gen. Bronisława Kwiatkowskiego, ofiar katastrofy smoleńskiej. Nabożeństwu w kaplicy przewodniczył arcybiskup senior diecezji katowickiej Damian Zimoń. Mszę koncelebrował abp Henryk Hoser wraz z przybyłymi kapłanami i gospodarzem kaplicy ks. dziekanem Janem Andrzejewskim.
Po uroczystościach religijnych i okolicznościowych wystąpieniach delegacje kombatantów, ministerstw, parlamentarzystów, partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji środowiskowych złożyły okolicznościowe wieńce i wiązanki na cmentarzu poległych w 1920 roku, znajdującym się przy kaplicy. W imieniu mieszkańców powiatu wołomińskiego wieniec złożył starosta Kazimierz Rakowski, wicestarosta Adam Łossan i Przewodniczący Rady Powiatu Janusz Werczyński.
Po uroczystościach religijnych wszyscy zebrani byli świadkami widowiska rekonstrukcyjnego na błoniach ossowskich. Kobyłkowskie Stowarzyszenie Miłośników Kawalerii im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich oraz zaproszone grupy rekonstrukcji historycznych stworzyły wielkie plenerowe widowisko, które oklaskiwała kilkutysięczna publiczność.
Podczas uroczystości w Ossowie fundacja „Dzieci – Dzieciom” wspólnie z Powiatem Wołomińskim zorganizowała rodzinną grę terenową śladami Bitwy Warszawskiej z 1920 r., a Poczta Polska, Mecenas Rekonstrukcji, uruchomiła punkt werbunkowy, w którym wydawano karty mobilizacyjne, biało-czerwone opaski i okolicznościowe pocztówki oraz wystawy znaczków i broni.
Po rekonstrukcji rozpoczęły się Mistrzostwa Polski Formacji Kawaleryjskich i piknik miejski w Ossowie, zakończony koncertem Mrozu.

Fotogaleria na profilu: https://www.facebook.com/Powiat.Wolominski/posts/750365365074794


Starosta Kazimierz Rakowski dziękuje wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystościach 95. Rocznicy „Cudu nad Wisłą” w Ossowie oraz tym, którzy przy organizacji tych obchodów ciężko pracowali:
- Arcybiskupowi Archidiecezji Katowickiej – Damianowi Zimoniowi,
- Arcybiskupowi diecezji warszawsko-praskiej – Henrykowi Hoserowi,
- księdzu Dziekanowi Janowi Andrzejewskiemu i wszystkim kapłanom koncelebrującym Mszę św.
- posłom i posłankom: Mariuszowi Błaszczakowi, Arturowi Dębskiemu, Antoniemu Macierewiczowi, Jackowi Sasinowi, Andrzejowi Smirnowowi, Jadwidze Zakrzewskiej;
- senator Annie Aksamit
- posłowi do Parlamentu Europejskiego – panu Januszowi Korwin-Mikkemu
- podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Janowi Grabcowi;
- generałom, oficerom i żołnierzom Wojska Polskiego w dniu ich święta;
- pani Bożenie Żelazowskiej – zastępcy Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz reprezentującego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego panu Adamowi Pietrucha, Dyrektorowi Departamentu Dziedzictwa Kulturowego;
- Jackowi Kozłowskiemu - wojewodzie mazowieckiemu;
- starostom, władzom miast i gmin, a także radnym wszystkich szczebli samorządu z powiatu wołomińskiego i z różnych stron Polski;
- środowiskom kombatanckim;
- Pani Krystynie Kwiatkowskiej - wdowie po generale Bronisławie Kwiatkowskim - i jej rodzinie;
- bratu świętej pamięci Stefana Melaka - panu Andrzejowi Melakowi, jego rodzinie oraz przyjaciołom;
- podpułkownikowi Henrykowi Sołtysikowi – kawalerzyście, który rokrocznie uczestniczy w uroczystościach w Ossowie;
wszystkim instytucjom kultury, które podtrzymują i pielęgnują wiedzę o zwycięskiej Bitwie Warszawskiej 1920 r.: Muzeum Historii Polski, które patronuje obchodom i Muzeum Niepodległości;
- Mariuszowi Matusikowi - Prezesowi Sądu Rejonowego w Wołominie;
- Powiatowemu Komendantowi Policji – nadkomisarzowi Markowi Ujeździe;
- Andrzejowi Wysockiemu - Zastępcy Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie;
- dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu i gmin;
- Poczcie Polskiej, mecenasowi Rekonstrukcji Bitwy Warszawskiej;
- przedstawicielom Wojskowego Instytutu Techniki Uzbrojenia;
- pocztom sztandarowym, przedstawicielom służb mundurowych i harcerzom;
- przedstawicielom świata Nauki, Kultury, Sportu, stowarzyszeniom, organizacjom przedsiębiorców: Powiatowemu Cechowi Rzemiosł i Przedsiębiorczości oraz Wołomińskiemu Klubowi Biznesu;
- grupie rowerowej z Sulejówka i biegaczom, którzy rano startowali w radzymińskim 24 Międzynarodowym Półmaratonie;
- wszystkich grupom rekonstrukcyjnym biorącym udział w tegorocznej inscenizacji historycznej w Ossowie, na czele ze Stowarzyszeniem 1 Pułku Ułanów Krechowieckich z Kobyłki, które było odpowiedzialne za przygotowanie widowiska;
- Panu Ryszardowi Walczakowi za przygotowanie uroczystości w Dolinie Dębów Pamięci;
- sołtysom gminy Wołomin, mieszkańcom Ossowa, za jak zwykle serdeczną gościnę i pomoc przy uroczystościach;
- wszystkim mediom i patronom medialnym; za krzewienie tradycji „Cudu nad Wisłą”
- wolontariuszom, pracownikom urzędów, służbom oraz organizacjom i firmom, które wiele wysiłku włożyły w to, aby przygotować tegoroczne obchody rocznicowe;
- wszystkim, którzy w ten upalny dzień przybyli do Ossowa.
Patronaty

Copyright